USLUGE: Kućna njega oboljelih, starih i osoba

 

Kućna njega oboljelih, starih i osoba sa posebnim potrebama:

- Opšta njega  
- Specijalna njega
- Posjete jedanput, dvaput i tri puta dnevno
- Noćna dežurstva
- Cjelodnevni boravak (24h)
- Kupanje, pranje, brijanje, presvlačenje, presvlačenje kreveta, davanje oralne terapije i slično.
- Profilaksa dekubitusa
- Njega dekubitusa i ulcus crusisa
 

Kontrola i praćenje vitalnih parametara pacijenata:   
    
- Pritisak
- Puls
- Temperatura
- Diureza i
- Opšte stanje pacijenta
- Uzimanje uzoraka (vađenje) krvi i uzimanje urina za sve vrste laboratorijskih pretraga
- Davanje injekcija
- Davanje svih vrsta infuzija
- Plasman i zamjena katetera
- Fizikalna terapija
- Kontrola šećera
- Kontrola krvnog pritiska
- Klizma
- Čišćenje i previjanje rana- Davanje inzulina i obuka za samostalono davanje
- Njega raznih vrsta stoma (anus preter i sl.)
- Posredovanje pri kontaktu sa raznim ordinacijama i ustanovama, te svim ustanovama medicinske i socijalne zaštite nabavka lijekova, pomagala, higijenskih i drugih materijala.

S5 Box