Pojedinačne usluge
 • kućna njega 1h                                                                                                                                      
 • noćno dežurstvo od 19h do 07h                                                                                         
 • cjelodnevni boravak (24h) jednokratno                                                                            
 • Noćna dežura (12h)                                                                                                                              
 • Kupanje                                                                                                                                                   
 • pranje kose u postelji                                                                                                                           
 • brijanje
 • davanje injekcija 
  • 1 kom.                                                                                                                                      
  • 2 do 9 kom.                                                                                                              
  • 10 i više komada             

                                                                                                      

 • davanje infuzije
  • do 4 kom                                                                                                                                 
  • 5 i više                                                                                                                       
 • plasman i zamjena katetera                                                                                                                              
 • mjerenje šećera                                                                                                                                                   
 • davanje inzulina                                                                                                                                                   
 • kontrola krvnog pritiska                                                                                                                      
 • klizma                                                                                                                                                      
 • njega raznih vrsta stoma                                                                                                                     
 • čišćenje i previjanje rana (cijena se formira u zavisnosti od vrste i veličine rane)                                  
 • cijene transporta i pratnje putničkim vozilom na ljekarske preglede i dijagnostičke preterage                            

 

 • Usluge čišćenja:
  Brisanje prašine, usisavanje, brisanje podova, pranje posuđa, čišćenje i dezinfekcija kuhinje, čišćenje i dezinfekcija kupatila, nameštanje kreveta itd.                                                                                          
 • Pomoć u održavanju lične higijene:                                                                                                                 
  Pranje odeće u veš mašini, pomoć pri kupanju, oblačenju
 • Pomoć pri kretanju                                                                                                                               

 

 • Različiti poslovi izvan kuće:
 • Dostava obroka pripremljenih u našoj kuhinji                                                                                               
 • Nabavka namirnica i priprema lakih obroka                                                                                                  
 • Plaćanje računa                                                                                                                                    
 • Odlazak po recepte i po lijekove u apoteku                                                                                                   
 • Uspostavljanje kontakta sa raznim službama (socijalnim, zdravstvenim i dr.)                                        
 • Odvođenje kod ljekara                                                                                                                         
 • Odvođenje u šetnju                                                                                                               
 • Organizovanje putovanja po želji (banje, more, planina)                                                             
 • Usluge transporta           -gradsko područje                                                                                                   
 • Usluge transporta van grada po pređenom kilometru 2 KM po kilometru                                                                                                                       

.

Napomena: Potrošni medicinski materijal i pomagala ne ulazi u cijenu usluga.

Sva prava iz zdravstvene zaštite i njege a koju stari, bolesni i socijalno ugrožene kategorije imaju, naša pravna i socijalna služba će pokrenuti kod nadležnih institucija kako bi stekli pravo na tuđu njegu i pomoćna ortopedska sredstva kao i sticanje zakonom zagarantovanog zdravstvenog osiguranja koje ovim kategorijama pripada.

 

S5 Box