Zlatna Jesen u Vašem domu

Kućna njega 

Starački dom ”Zlatna jesen” u okviru svoga dugogodišnjeg djelovanja kao renomirana ustanova za pružanje smještaja i zbrinjavanja starih, nemoćnih i bolesnih osoba želi da uvede i program osnovne usluge pomoći u kući tako da bi slabi stariji ljudi i ljudi sa smanjenim sposobnostima mogli nastaviti da žive u svojoj zajednici.

Program se sastoji iz usluga kućne njege i lične  asistencije, medicinsko tehničkih usluga, kao i nekih sitnih uslužnih djelatnosti.

 

 USLUGE

Kućna njega oboljelih, starih i osoba

sa posebnim potrebama...

LIČNA ASISTENCIJA

Pomoć u svakodnevnim kućnim poslovima i

usluge koje pružaju mogu biti...

CJENOVNIK

Pogledajte cijene navedenih

usluga...

 

 

S5 Box