Usluge

Za smještaj i boravak u ustanovi obezbjeđeno je sledeće:

♣ 24 sata dnevno nadzor njegovatelja i medicinkog osobljauslugem

♣ Topli obroci po određenim standardima

♣ Dvokrevetne i jednokrevetne sobe
♣ Lijep dnevni boravak sa izlazom na terasu i zelenu površinu, kao i staza za šetnju
♣ Ljekarska posjeta
♣ Fizioterapeutske usluge
♣ Usluge frizera
♣ Usluge vešeraj
♣ Usluge kuhinje

PRIJEM U DOM

Postipak prijema i uvrštavanja na listu korisnika pokreće se podnošenjem zahtjeva od strane zainteresovanog kandidata.

Uz zahtjev za prijem za smještaj u Starački dom priložiti:

  1. Ljekarsko uvjerenje
  2. Nalaz neuropsihijatra i potvrda ljekra da ne boluje od zarazne bolesti
  3. Poslednji ček od penzije (u slučaju da je osoba penzioner)
  4. Zdravstvenu knjižicu
  5. Izjavu o prihvatanju obaveze plaćanja troškova prilaže korisnik ili staratelj

Kontraindikacija za prijem:

1.Zarazno oboljenje

2.Asocijalno ponašanje

3.Alkoholizam

4.Ponovni prijem lica, koje je zbog kršenja odredbi Pravilinika o kućnom redu već jednom izgubio status usluga Doma

S5 Box